Nanjing Clover Medical Technology Co., Ltd.

ڧ٧ӧէڧ֧ݧ اڧԧѧߧڧ ާ֧էڧڧߧܧڧ է

                   
w
English
Pܧڧ

 Nanjing Clover Medical Technology Co.Ltd.
 ֧ݧ֧ :  +8625-8461-0201
 ѧܧ: +8625-8461-0406
 Email:  [email protected]
 Web:    www.hiclover.ru

 ݧѧӧߧѧ

  է էݧ اڧԧѧߧڧ է

 ѧߧӧܧ էݧ اڧԧѧߧڧ է ҧ٧

 ߧ֧ۧߧ֧ߧ اڧԧѧߧڧ է

 ݧѧ ֧ܧ

 ӧ٧ѧ

 է֧ݧ YD-30(30ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-50(50ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-100(100ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-150(150ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-200(200ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-300(300ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-500(500ڧݧԧѧާ ѧ)

 է֧ݧ YD-600(600ڧݧԧѧާ ѧ)

 ֧էڧڧߧܧѧ اڧԧѧߧڧ է 50 ܧ ѧ ާߧ

Email: [email protected]

է֧ݧ YD-50 
ܧ ԧ֧ߧڧ 50 ܧ / ѧ
ާܧ 150 ܧ
֧ӧڧߧѧ ܧѧާ֧ ԧѧߧڧ 900 ݧڧ
ڧߧѧ ܧѧާ֧ ԧѧߧڧ 300 ݧڧ
ާ֧ѧۧ ܧѧާ֧ ԧѧߧڧ
ڧݧ ѧݧѧ
֧اڧ Manual
ѧا֧ߧڧ 220V/380V
ߧ 0.7Kw
ڧ ݧڧӧ ڧ٧֧ݧߧ ݧڧӧ / ڧէߧ ԧѧ / اڧէܧڧ ѧ ԧѧ
֧ݧܧ ѧݧڧ ڧէߧ
֧ҧݧ֧ߧڧ ߧ֧ (էڧ٧֧ݧߧԧ ݧڧӧ) 12.1--23.9 ܧ ѧ
֧ҧݧ֧ߧڧ ԧѧ٧ (ڧէߧ ԧѧ) 9.9--26.1 3 ѧ
ߧ֧ߧߧڧ ѧ٧ާ֧ 120 x 90 x 85cm (֧ӧڧߧѧ ܧѧާ֧ ԧѧߧڧ)
ߧ֧ߧڧ ѧ٧ާ֧ 200 x 160 x 310cm (ҧ֧ էާէ)
֧ާ֧ѧߧ ާߧڧ
ާܧ ާѧݧߧԧ ҧѧܧ (֧ݧ ާѧ٧) 300 ݧڧ
ӧ֧ߧ ֧ 62 x 80cm
ާ ݧڧߧ 5.0 ާ֧
ѧާڧ ڧ ֧اѧӧ֧ѧ ѧݧ
ҧէӧѧߧڧ ֧ ҧ 4000 ܧ
ܧݧѧѧڧ ֧ߧڧ֧ܧڧ ѧѧܧ֧ڧڧܧ
֧ӧڧߧѧ ѧݧѧ ֧ާ֧ѧ 800--1000
ڧߧѧ ܧѧާ֧ ֧ާ֧ѧ 1000-1200
֧٧ڧէ֧ߧڧ ֧ާ 2.0 ֧ܧߧէ
ڧ ֧ܧڧӧߧ 98%
է ڧاߧ ֧ݧӧߧѧ ҧߧ 3000Kcal